Livet er hva dine tanker gjør det til.


livet-er-hva-dine-tanker-gjør-det-til
livet erliveterhvadinetankergjørdettillivet erer hvahva dinedine tankertanker gjørgjør detdet tillivet er hvaer hva dinehva dine tankerdine tanker gjørtanker gjør detgjør det tillivet er hva dineer hva dine tankerhva dine tanker gjørdine tanker gjør dettanker gjør det tillivet er hva dine tankerer hva dine tanker gjørhva dine tanker gjør detdine tanker gjør det til

Livet er hva vi gjør det til. Reiser er reisende. Det vi ser er ikke hva vi ser, men hva vi er. -Livet er
livet-er-hva-vi-gjør-det-til-reiser-er-reisende-det-vi-er-ikke-hva-vi-men-hva-vi-er
Hva du enn gjør her i livet, så gjør ditt best - men glem ikke at ingen er uerstattelig. -Livet
hva-du-enn-gjør-her-i-livet-så-gjør-ditt-best-men-glem-ikke-at-ingen-er-uerstattelig
Ikke alle menneskers liv er hva de gjør det til. Noen menneskers liv er hva andre mennesker gjør det til. -Alice Walker
ikke-alle-menneskers-liv-er-hva-gjør-det-til-noen-menneskers-liv-er-hva-andre-mennesker-gjør-det-til
For å vite hva folk virkelig mener, skal en legge mer merke til hva de gjør enn hva de sier. -Ord og handling
for-å-vite-hva-folk-virkelig-mener-skal-legge-mer-merke-til-hva-gjør-enn-hva-sier