Livet er et lån som bør tilbakebetales med renter.


livet-er-et-lån-som-bør-tilbakebetales-med-renter
livetliveteretlånsombørtilbakebetalesmedrenterlivet erer etet lånlån somsom børbør tilbakebetalestilbakebetales medmed renterlivet er eter et lånet lån somlån som børsom bør tilbakebetalesbør tilbakebetales medtilbakebetales med renterlivet er et låner et lån somet lån som børlån som bør tilbakebetalessom bør tilbakebetales medbør tilbakebetales med renterlivet er et lån somer et lån som børet lån som bør tilbakebetaleslån som bør tilbakebetales medsom bør tilbakebetales med renter

Hva kan du eie, når selve livet er et lån! -Arnulf Øverland
hva-kan-du-eie-når-selve-livet-er-et-lån
Lån ikke av den rike og lån ikke ut til den fattige. -Lån
lån-ikke-av-den-rike-og-lån-ikke-ut-til-den-fattige
Hvis omgangen med din nabo forargrer deg, lån ham penger. -Nabo
hvis-omgangen-med-din-nabo-forargrer-deg-lån-ham-penger
Ideene er en kapital som bare gir renter i talentets hender. -Antoine de Rivarol
ideene-er-kapital-som-bare-gir-renter-i-talentets-hender
Når vi tar pynt og masker av, og lander i livet, så oppdager vi at sånn er livet med flekker og feil, med svakhet og styrke, med avmakt og håp, med krise og seire. Sånn er det nakne livet. -Livet er
når-vi-tar-pynt-og-masker-av-og-lander-i-livet-så-oppdager-vi-at-sånn-er-livet-med-flekker-og-feil-med-svakhet-og-styrke-med-avmakt-og-håp-med
Bøker bør leses med den samme omtanke og varsomhet som der er skrevet med. -Henry David Thoreau
bøker-bør-leses-med-den-samme-omtanke-og-varsomhet-som-der-er-skrevet-med