Livet er en dårlig roman av en stor dikter.


livet-er-dårlig-roman-av-stor-dikter
livet erliveterdårligromanavstordikterlivet erer enen dårligdårlig romanroman avav enen storlivet er ener en dårligen dårlig romandårlig roman avroman av enav en storen stor dikterlivet er en dårliger en dårlig romanen dårlig roman avdårlig roman av enroman av en storav en stor dikterlivet er en dårlig romaner en dårlig roman aven dårlig roman av endårlig roman av en storroman av en stor dikter

Livet skal ikke være som en roman vi har fått som gave, men som en roman vi selv har skrevet. -Livet
livet-skal-ikke-være-som-roman-vi-har-fått-som-gave-men-som-roman-vi-selv-har-skrevet
Når hun er elegant kledd, ser hun ut som en «édition de luxe» av en dårlig fransk roman. -Oscar Wilde
når-hun-er-elegant-kledd-hun-ut-som-édition-luxe-av-dårlig-fransk-roman
Livet er Guds roman. La han skrive den. -Livet er
livet-er-guds-roman-la-han-skrive-den
Hvis brødet er dårlig, blir også livet dårlig. -Jan Kjærstad
hvis-brødet-er-dårlig-blir-også-livet-dårlig
Tiden er en stor healer, men en dårlig kosmetolog. -Tid
tiden-er-stor-healer-men-dårlig-kosmetolog
Man kan sitere dårlig poesi hvis det er av en stor poet. -Sitat
man-kan-sitere-dårlig-poesi-hvis-det-er-av-stor-poet