Livet er å tapetsere på nytt og på nytt.


livet-er-å-tapetsere-på-nytt-og-på-nytt
livet erlivetertapetserenyttognyttlivet erer åå tapetseretapetsere påpå nyttnytt ogog påpå nyttlivet er åer å tapetsereå tapetsere påtapetsere på nyttpå nytt ognytt og påog på nyttlivet er å tapetsereer å tapetsere påå tapetsere på nytttapetsere på nytt ogpå nytt og pånytt og på nyttlivet er å tapetsere påer å tapetsere på nyttå tapetsere på nytt ogtapetsere på nytt og påpå nytt og på nytt

Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de! -Pågangsmot
jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan
Den som har blitt elsket av en følsom, kjærlig og spirituell kvinne med aktive sanser, han har nytt det skjønneste livet kan by. -Kvinner
den-som-har-blitt-elsket-av-følsom-kjærlig-og-spirituell-kvinne-med-aktive-sanser-han-har-nytt-det-skjønneste-livet-kan-by
Å mislykkes betyr ikke at jeg har kastet bort livet mitt - det betyr at jeg har en god anledning til å begynne på nytt. -Ukjent
Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-har-kastet-bort-livet-mitt-det-betyr-at-jeg-har-god-anledning-til-å-begynne-på-nytt
Afrika bringer bestandig noe nytt. -Aristoteles
afrika-bringer-bestandig-noe-nytt