Livet e en sang vi ikkje kan og nu går den akkurat forbi her


livet-e-sang-vi-ikkje-kan-og-nu-går-den-akkurat-forbi-her
livet erlivetsangviikkjekanognugårdenakkuratforbiherlivet een sangsang vivi ikkjeikkje kankan ogog nunu gårgår denden akkuratakkurat forbiforbi herlivet e ene en sangen sang visang vi ikkjevi ikkje kanikkje kan ogkan og nuog nu gårnu går dengår den akkuratden akkurat forbiakkurat forbi herlivet e en sange en sang vien sang vi ikkjesang vi ikkje kanvi ikkje kan ogikkje kan og nukan og nu gårog nu går dennu går den akkuratgår den akkurat forbiden akkurat forbi herlivet e en sang vie en sang vi ikkjeen sang vi ikkje kansang vi ikkje kan ogvi ikkje kan og nuikkje kan og nu gårkan og nu går denog nu går den akkuratnu går den akkurat forbigår den akkurat forbi her

å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det? -Arne Ruset
å-leve-er-ikkje-akkurat-det-lettaste-som-finst-ikkje-alltid-vakre-roser-og-musikk-men-sidan-no-dette-orgelet-likevel-står-her-kan-vi-vel-spele-litt
Ei hand å holde i når natt går mot dag og en stille sang om livet selv i våre hjerteslag -Trygve Hoff
ei-hand-å-holde-i-når-natt-går-mot-dag-og-stille-sang-om-livet-selv-i-våre-hjerteslag
I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no. -Gerd Grønvold Saue
i-eit-skinnande-no-skal-du-leva-ikkje-i-går-ikkje-i-morgon-men-no
Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet. -Arne Garborg
ung-kan-ikkje-lære-av-gamal-kunne-han-det-vart-han-gamal-sjøl-og-våga-seg-ikkje-på-livet
Eg går ikkje med på at all kvinnelig ulukke kan tilleggast menn. -Kvinnesak
eg-går-ikkje-med-på-at-all-kvinnelig-ulukke-kan-tilleggast-menn
Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal. -Penger og økonomi
skalet-av-alle-ting-kan-ein-få-for-pengar-men-ikkje-kjernen-den-er-ikkje-for-pengar-fal