Livet e'kje akkurat eit ball, men det e nå verdt ein liten trall.


livet-e'kje-akkurat-eit-ball-men-det-e-nå-verdt-ein-liten-trall
livet erlivete'kjeakkurateitballmendetverdteinlitentralllivet e'kjee'kje akkuratakkurat eiteit ballmen detdet enå verdtverdt einein litenliten tralllivet e'kje akkurate'kje akkurat eitakkurat eit ballmen det edet e nåe nå verdtnå verdt einverdt ein litenein liten tralllivet e'kje akkurat eite'kje akkurat eit ballmen det e nådet e nå verdte nå verdt einnå verdt ein litenverdt ein liten tralllivet e'kje akkurat eit ballmen det e nå verdtdet e nå verdt eine nå verdt ein litennå verdt ein liten trall

Du er kje akkurat den som kjem som eit naturfenomen. -Stein Torleif Bjella
du-er-kje-akkurat-den-som-kjem-som-eit-naturfenomen
Eg e'kje flink med halleluja, men e ein kløppar på shalala. -Sang
eg-e'kje-flink-med-halleluja-men-e-ein-kløppar-på-shalala
Eit kvart menneske er eit lite drama og dei fleste fortener ein roman. -Menneske
eit-kvart-menneske-er-eit-lite-drama-og-dei-fleste-fortener-ein-roman
Venen sin skal ein vera ven, honom og hans ven. Men med uvens ven venskap halde høver ’kje fagna folk. -Håvamål
venen-skal-ein-vera-ven-honom-og-hans-ven-men-med-uvens-ven-venskap-halde-høver-kje-fagna-folk