Livet blir vanskeligere for oss når vi lever for andre, men det blir også rikere og lykkeligere.


livet-blir-vanskeligere-for-oss-når-vi-lever-for-andre-men-det-blir-også-rikere-og-lykkeligere
seg selv og andrelivetblirvanskeligereforossnårvileverandremendetogsårikereoglykkeligerelivet blirblir vanskeligerevanskeligere foross nårnår vivi leverlever formen detdet blirblir ogsåogså rikererikere ogog lykkeligerelivet blir vanskeligereblir vanskeligere forvanskeligere for ossfor oss nåross når vinår vi levervi lever forlever for andremen det blirdet blir ogsåblir også rikereogså rikere ogrikere og lykkeligerelivet blir vanskeligere forblir vanskeligere for ossvanskeligere for oss nårfor oss når vioss når vi levernår vi lever forvi lever for andremen det blir ogsådet blir også rikereblir også rikere ogogså rikere og lykkeligerelivet blir vanskeligere for ossblir vanskeligere for oss nårvanskeligere for oss når vifor oss når vi leveross når vi lever fornår vi lever for andremen det blir også rikeredet blir også rikere ogblir også rikere og lykkeligere

Mens vi spreller i tiltaltes nett av fanatisme og konspirasjoner, blir livet stadig vanskeligere å leve for de som svømte i land. -Tjueandre juli
mens-vi-spreller-i-tiltaltes-nett-av-fanatisme-og-konspirasjoner-blir-livet-stadig-vanskeligere-å-leve-for-som-svømte-i-land
Kvinner og milde sjeler nøler bare når de selv er i fare. Men de blir modige når det gjelder å redde andre. -Jean Paul
kvinner-og-milde-sjeler-nøler-bare-når-selv-er-i-fare-men-blir-modige-når-det-gjelder-å-redde-andre
Et null er ingenting, men når det blir mange av dem, blir det farlig. -Null
et-null-er-ingenting-men-når-det-blir-mange-av-dem-blir-det-farlig
Fred blir det først når menneskene ikke bare er imot enhver krig, men også imot å vinne. -Fred
fred-blir-det-først-når-menneskene-ikke-bare-er-imot-enhver-krig-men-også-imot-å-vinne
Når andre gjør noe blir det resultater - når jeg gjør noe blir det konsekvenser. -Fredrik Stabel
når-andre-gjør-noe-blir-det-resultater-når-jeg-gjør-noe-blir-det-konsekvenser
Vi sier gjerne at vi lever vårt liv. Tull! Det er livet som lever oss. -Leve
vi-sier-gjerne-at-vi-lever-vårt-liv-tull-det-er-livet-som-lever-oss