Litt godhet fra menneske til menneske er bedre enn all kjærlighet til menneskeheten.


litt-godhet-fra-menneske-til-menneske-er-bedre-enn-all-kjærlighet-til-menneskeheten
godhetlittgodhetframennesketilerbedreennallkjærlighetmenneskehetenlitt godhetgodhet frafra menneskemenneske tiltil menneskemenneske erer bedrebedre ennenn allall kjærlighetkjærlighet tiltil menneskehetenlitt godhet fragodhet fra menneskefra menneske tilmenneske til mennesketil menneske ermenneske er bedreer bedre ennbedre enn allenn all kjærlighetall kjærlighet tilkjærlighet til menneskehetenlitt godhet fra menneskegodhet fra menneske tilfra menneske til menneskemenneske til menneske ertil menneske er bedremenneske er bedre enner bedre enn allbedre enn all kjærlighetenn all kjærlighet tilall kjærlighet til menneskehetenlitt godhet fra menneske tilgodhet fra menneske til menneskefra menneske til menneske ermenneske til menneske er bedretil menneske er bedre ennmenneske er bedre enn aller bedre enn all kjærlighetbedre enn all kjærlighet tilenn all kjærlighet til menneskeheten

Vidunderlig er språket som skaper bro fra ett menneske til et annet menneske! -Odd-Inge Schröder
vidunderlig-er-språket-som-skaper-bro-fra-ett-menneske-til-et-annet-menneske
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Et tilfreds menneske ville være det samme som et forstenet menneske. Det er utilfredsstillelsen som gjør livet til en stadig bevegelse, til en ufullbyrdet søken. -Paul Tournier
et-tilfreds-menneske-ville-være-det-samme-som-et-forstenet-menneske-det-er-utilfredsstillelsen-som-gjør-livet-til-stadig-bevegelse-til
Hva er ondest? Å ta livet fra et menneske som vil leve, eller døden fra et menneske som vil dø. -Jo Nesbø
hva-er-ondest-Å-ta-livet-fra-et-menneske-som-vil-leve-eller-døden-fra-et-menneske-som-vil-dø
Jeg for min del tror at et menneske er et menneske, og at det ikke er stort mer verdt i dag enn i steinalderen. -Georges Bernanos
jeg-for-min-del-tror-at-et-menneske-er-et-menneske-og-at-det-ikke-er-stort-mer-verdt-i-dag-enn-i-steinalderen