Lite vett og mye makt er det som nesten alltid har styrt verden.


lite-vett-og-mye-makt-er-det-som-nesten-alltid-har-styrt-verden
maktlitevettogmyemakterdetsomnestenalltidharstyrtverdenlite vettvett ogog myemye maktmakt erer detdet somsom nestennesten alltidalltid harhar styrtstyrt verdenlite vett ogvett og myeog mye maktmye makt ermakt er deter det somdet som nestensom nesten alltidnesten alltid haralltid har styrthar styrt verdenlite vett og myevett og mye maktog mye makt ermye makt er detmakt er det somer det som nestendet som nesten alltidsom nesten alltid harnesten alltid har styrtalltid har styrt verdenlite vett og mye maktvett og mye makt erog mye makt er detmye makt er det sommakt er det som nestener det som nesten alltiddet som nesten alltid harsom nesten alltid har styrtnesten alltid har styrt verden

Adri har politikerne styrt så lite over så mye. -Politiker
adri-har-politikerne-styrt-så-lite-over-så-mye
Uansett hvem du er eller hva du har på deg, er det alltid en eller annen der ute i verden som er nesten helt lik deg. -Petter Schjerven
uansett-hvem-du-er-eller-hva-du-har-på-deg-er-det-alltid-eller-annen-der-ute-i-verden-som-er-nesten-helt-lik-deg
Jeg trøster meg med en ting Jeg kan slanke bort litt fett Det er mere synd på dem som er født med for lite vett -Slanking og kalorier
jeg-trøster-meg-med-ting-jeg-kan-slanke-bort-litt-fett-det-er-mere-synd-på-dem-som-er-født-med-for-lite-vett
Hun hadde altfor mye rouge på seg i går kveld, og litt for lite klær. Det er alltid et tegn på at en kvinne er desperat. -Oscar Wilde
hun-hadde-altfor-mye-rouge-på-seg-i-går-kveld-og-litt-for-lite-klær-det-er-alltid-et-tegn-på-at-kvinne-er-desperat
Det er så mye jeg skal komme tilbake til og så lite å se frem til at jeg nesten mister av syne hvor jeg skal. -Mål
det-er-så-mye-jeg-skal-komme-tilbake-til-og-så-lite-å-se-frem-til-at-jeg-nesten-mister-av-syne-hvor-jeg-skal
Den som vet lite, har ikke mye å si. -Dumhet
den-som-vet-lite-har-ikke-mye-å