Lett du hadde vunnet spillet hvis du riktig hadde villet.


lett-du-hadde-vunnet-spillet-hvis-du-riktig-hadde-villet
henrik ibsenlettduhaddevunnetspillethvisriktigvilletlett dudu haddehadde vunnetvunnet spilletspillet hvishvis dudu riktigriktig haddehadde villetlett du haddedu hadde vunnethadde vunnet spilletvunnet spillet hvisspillet hvis duhvis du riktigdu riktig hadderiktig hadde villetlett du hadde vunnetdu hadde vunnet spillethadde vunnet spillet hvisvunnet spillet hvis duspillet hvis du riktighvis du riktig haddedu riktig hadde villetlett du hadde vunnet spilletdu hadde vunnet spillet hvishadde vunnet spillet hvis duvunnet spillet hvis du riktigspillet hvis du riktig haddehvis du riktig hadde villet

Du hadde ikke vunnet hvis vi hadde slått deg. -Vinne
du-hadde-ikke-vunnet-hvis-vi-hadde-slått-deg
Jeg hadde vunnet om jeg hadde tatt ham igjen. -Vinne
jeg-hadde-vunnet-om-jeg-hadde-tatt-ham-igjen
Velg aldri en stilling som overgår dine krefter, hvis du vil utmerke deg. Finner du en stilling som har vært besatt av en ubetydeligere mann enn du, er spillet vunnet. -Karriere
velg-aldri-stilling-som-overgår-dine-krefter-hvis-du-vil-utmerke-deg-finner-du-stilling-som-har-vært-besatt-av-ubetydeligere-mann-enn-du-er
Ingen ville ha husket dem bamhjertige samaritan hvis han bare hadde vært god. Han hadde penger også. -Penger og økonomi
ingen-ville-husket-dem-bamhjertige-samaritan-hvis-han-bare-hadde-vært-god-han-hadde-penger-også
Penger viste seg å være akkurat som sex: Du tenkte ikke på annet hvis du ikke hadde det, og tenkte på andre ting hvis du hadde det. -Penger og økonomi
penger-viste-seg-å-være-akkurat-som-sex-du-tenkte-ikke-på-annet-hvis-du-ikke-hadde-det-og-tenkte-på-andre-ting-hvis-du-hadde-det