Lengselen ut er ikke så sår som lengselen hjem.


lengselen-ut-er-ikke-så-sår-som-lengselen-hjem
lengsellengselenuterikkesårsomlengselenhjemlengselen utut erer ikkeikke såså sårsår somsom lengselenlengselen hjemlengselen ut erut er ikkeer ikke såikke så sårså sår somsår som lengselensom lengselen hjemlengselen ut er ikkeut er ikke såer ikke så sårikke så sår somså sår som lengselensår som lengselen hjemlengselen ut er ikke såut er ikke så sårer ikke så sår somikke så sår som lengselenså sår som lengselen hjem

Den som har lengselen i seg, er aldri fattig. Lengselen kan legge en blå kongekappe selv over tiggerens magre skuldre. -Lengsel
den-som-har-lengselen-i-seg-er-aldri-fattig-lengselen-kan-legge-blå-kongekappe-selv-over-tiggerens-magre-skuldre
Det kan se ut som om lengselen etter fred overgår evnen til å tale tydelig. -Karl Johan Hallaråker
det-kan-se-ut-som-om-lengselen-etter-fred-overgår-evnen-til-å-tale-tydelig
Selve lengselen er et pant på at det vi lengter etter er til! -Lengsel
selve-lengselen-er-et-pant-på-at-det-vi-lengter-etter-er-til
Kjærlighet er lengselen etter den halvparten av oss selv vi har mistet. -Milan Kundera
kjærlighet-er-lengselen-etter-den-halvparten-av-oss-selv-vi-har-mistet
Hjem! – Hvad skulde jeg hjem efter? Jeg havde jo ingenting at komme hjem til, ingenting at komme hjem for. -Hans Jæger
hjem-hvad-skulde-jeg-hjem-efter-jeg-havde-jo-ingenting-at-komme-hjem-til-ingenting-at-komme-hjem-for
At tiden leger alle sår er tøv. Tiden plastrer sår med år og støv. -Tid
at-tiden-leger-alle-sår-er-tøv-tiden-plastrer-sår-med-år-og-støv