Lengsel bærer et menneske halve veien.


lengsel-bærer-et-menneske-halve-veien
lengsellengselbæreretmenneskehalveveienlengsel bærerbærer etet menneskemenneske halvehalve veienlengsel bærer etbærer et menneskeet menneske halvemenneske halve veienlengsel bærer et menneskebærer et menneske halveet menneske halve veienlengsel bærer et menneske halvebærer et menneske halve veien

Hver eneste en av oss er en Atlas, hvert enkelt menneske bærer jorden på sine skuldre. -Menneske
hver-eneste-av-oss-er-atlas-hvert-enkelt-menneske-bærer-jorden-på-sine-skuldre
Ethvert menneske bærer en hemmelig trolldom i sitt ansikt; det vil alltid vekke noens kjærlighet. -Friedrich Hebbel
ethvert-menneske-bærer-hemmelig-trolldom-i-sitt-ansikt-det-vil-alltid-vekke-noens-kjærlighet
En optimist er et menneske som tror at en stueflue leter etter veien ut. -George Jean Nathan
en-optimist-er-et-menneske-som-tror-at-stueflue-leter-etter-veien-ut
Et menneske møter ofte sin skjebne på veien det tok for å unngå den. -Skjebne
et-menneske-møter-ofte-skjebne-på-veien-det-tok-for-å-unngå-den
Den som bærer sin moral som han bærer sin beste drakt, burde heller gå naken. -Moral
den-som-bærer-moral-som-han-bærer-beste-drakt-burde-heller-gå-naken
Av de mange nådegaver som vi mennesker er utstyrt med, er det ingen som yter så meget som vår evne til lengsel. Intet er uoppnåelig eller utilgjengelig for vår lengsel. -Lengsel
av-mange-nådegaver-som-vi-mennesker-er-utstyrt-med-er-det-ingen-som-yter-så-meget-som-vår-evne-til-lengsel-intet-er-uoppnåelig-eller