Legg ikke nøkkelen til din egen lykke i andres lomme.


legg-ikke-nøkkelen-til-din-egen-lykke-i-andres-lomme
ukjentleggikkenøkkelentildinegenlykkeandreslommelegg ikkeikke nøkkelennøkkelen tiltil dindin egenegen lykkelykke iandres lommelegg ikke nøkkelenikke nøkkelen tilnøkkelen til dintil din egendin egen lykkeegen lykke ilykke i andresi andres lommelegg ikke nøkkelen tilikke nøkkelen til dinnøkkelen til din egentil din egen lykkedin egen lykke iegen lykke i andreslykke i andres lommelegg ikke nøkkelen til dinikke nøkkelen til din egennøkkelen til din egen lykketil din egen lykke idin egen lykke i andresegen lykke i andres lomme

Suksess er ikke nøkkelen til lykke. Lykke er nøkkelen til suksess. Hvis du elsker det du gjør, vil du bli vellykket. -Albert Schweitzer
suksess-er-ikke-nøkkelen-til-lykke-lykke-er-nøkkelen-til-suksess-hvis-du-elsker-det-du-gjør-vil-du-bli-vellykket
Ikke la støyen fra andres meninger overdøve din egen indre stemme. -Mening
ikke-støyen-fra-andres-meninger-overdøve-din-egen-indre-stemme
Du kan ikke senke andres ende av båten og fremdeles holde din egen flytende. -Konsekvens
du-kan-ikke-senke-andres-ende-av-båten-og-fremdeles-holde-din-egen-flytende
Kjærlighet er en tilstand der en annen persons lykke er avgjørende for din egen. -Kjærlighet er
kjærlighet-er-tilstand-der-annen-persons-lykke-er-avgjørende-for-din-egen
Legg nuller kun til null, det dog til intet bliver, men sett et ett-tall for, og ti du telle skal. Til gjerning gjerning legg, slett intet de deg giver, legg Kristi gjerning til, og se du får et tall. -Ludvig Holberg
legg-nuller-kun-til-null-det-dog-til-intet-bliver-men-sett-et-ett-tall-for-og-ti-du-telle-skal-til-gjerning-gjerning-legg-slett-intet-deg-giver-legg
Det å finne ut hva man passer til, og sørge for at man får mulighet til å gjøre det, er nøkkelen til lykke. -Utdannelse
det-å-finne-ut-hva-man-passer-til-og-sørge-for-at-man-får-mulighet-til-å-gjøre-det-er-nøkkelen-til-lykke