Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.


legg-din-vei-i-herrens-hånd-stol-på-ham-så-griper-han-inn
bibelenleggdinveiherrenshåndstolhamgriperhaninnlegg dindin veivei ii herrensherrens håndstol påpå hamså gripergriper hanhan innlegg din veidin vei ivei i herrensi herrens håndstol på hamså griper hangriper han innlegg din vei idin vei i herrensvei i herrens håndså griper han innlegg din vei i herrensdin vei i herrens hånd

Tre grader minus, et par hand i hand, ei jente så søt som det bare går an. Med snøvinger på og med lyserød kinn. Ho vifter en engel og tar han med inn. -Engel
tre-grader-minus-et-par-hand-i-hand-ei-jente-så-søt-som-det-bare-går-an-med-snøvinger-på-og-med-lyserød-kinn-ho-vifter-engel-og-tar-han-med
De e hånd i hånd, de syns livets vei ska vere sånn. -Kjæreste
de-e-hånd-i-hånd-syns-livets-vei-ska-vere-sånn
Den som ikke griper lykken mens han har den, han har heller ikke rett til å beklage seg når den vender ham ryggen. -Lykke
den-som-ikke-griper-lykken-mens-han-har-den-han-har-heller-ikke-rett-til-å-beklage-seg-når-den-vender-ham-ryggen
Legg di hand i mi hand så er vi sterke saman så er vi svake saman så er vi saman -Åse-Marie Nesse
legg-di-hand-i-mi-hand-så-er-vi-sterke-saman-så-er-vi-svake-saman-så-er-vi-saman
Godta en unnskyldning fra din neste. Og om han ikke har noen, så finn på en for ham. -Unnskyldning
godta-unnskyldning-fra-din-neste-og-om-han-ikke-har-noen-så-finn-på-for-ham
Elsk din neste, du kristensjel, tred ham ikke med jernskodd hæl, ligger han enn i støvet! -Nestekjærlighet
elsk-din-neste-du-kristensjel-tred-ham-ikke-med-jernskodd-hæl-ligger-han-enn-i-støvet