Ledelsen er ikke noe annet enn å motivere andre mennesker.


ledelsen-er-ikke-noe-annet-enn-å-motivere-andre-mennesker
ledelseledelsenerikkenoeannetennmotivereandremenneskerledelsen erer ikkeikke noenoe annetannet ennenn åå motivereandre menneskerledelsen er ikkeer ikke noeikke noe annetnoe annet ennannet enn åenn å motivereå motivere andremotivere andre menneskerledelsen er ikke noeer ikke noe annetikke noe annet ennnoe annet enn åannet enn å motivereenn å motivere andreå motivere andre menneskerledelsen er ikke noe anneter ikke noe annet ennikke noe annet enn ånoe annet enn å motivereannet enn å motivere andreenn å motivere andre mennesker

Hva er kjærlighet annet enn at en blir åpen for andre mennesker? -Kjærlighet er
hva-er-kjærlighet-annet-enn-at-blir-åpen-for-andre-mennesker
Det er flere mennesker som begår selvmord med gaffel enn med noe annet våpen. -Ukjent
det-er-flere-mennesker-som-begår-selvmord-med-gaffel-enn-med-noe-annet-våpen
Å tenke på noe annet er ikke annet enn å få enda mer å tenke på, for vi kan ikke gi slipp på det vi allerede har tenkt. -Tenke
Å-tenke-på-noe-annet-er-ikke-annet-enn-å-få-enda-mer-å-tenke-på-for-vi-kan-ikke-gi-slipp-på-det-vi-allerede-har-tenkt
For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger. -Ukjent
for-fleste-mennesker-er-fornuft-ikke-annet-enn-deres-egne-meninger
Det finnes mennesker som ikke får ikke annet utbytte av sin formue enn frykten for å miste den. -Antoine de Rivarol
det-finnes-mennesker-som-ikke-får-ikke-annet-utbytte-av-formue-enn-frykten-for-å-miste-den
Etikk er ikke noe annet enn ærbødighet for livet. -Albert Schweitzer
etikk-er-ikke-noe-annet-enn-ærbødighet-for-livet