Lavkonjunktur vil si at naboen din er arbeidsløs. Depresjon vil si at du selv er det.


lavkonjunktur-vil-at-naboen-din-er-arbeidsløs-depresjon-vil-at-du-selv-er-det
penger og økonomilavkonjunkturvilatnaboendinerarbeidsløsdepresjonduselvdetlavkonjunktur vilvil sisi atat naboennaboen dindin erer arbeidsløsdepresjon vilvil sisi atat dudu selvselv erer detlavkonjunktur vil sivil si atsi at naboenat naboen dinnaboen din erdin er arbeidsløsdepresjon vil sivil si atsi at duat du selvdu selv erselv er detlavkonjunktur vil si atvil si at naboensi at naboen dinat naboen din ernaboen din er arbeidsløsdepresjon vil si atvil si at dusi at du selvat du selv erdu selv er detlavkonjunktur vil si at naboenvil si at naboen dinsi at naboen din erat naboen din er arbeidsløsdepresjon vil si at duvil si at du selvsi at du selv erat du selv er det

Gi meg din kjærlighet, din omtanke og respekt, og det vil vokse i meg, og du vil få tilbake med renter ... -Peter Late
gi-meg-din-kjærlighet-din-omtanke-og-respekt-og-det-vil-vokse-i-meg-og-du-vil-få-tilbake-med-renter
Hvis du vil inngå fred med din fiende, må du arbeide sammen med din fiende. Da vil han bli din partner. -Nelson Mandela
hvis-du-vil-inngå-fred-med-din-fiende-må-du-arbeide-sammen-med-din-fiende-da-vil-han-bli-din-partner
Ingen kan ha fred lenger enn naboen vil. -Fred
ingen-kan-fred-lenger-enn-naboen-vil
Selv om det er en rift i teddybjørnen din, vil ikke kjærligheten hans renne ut. -Teddybjørn
selv-om-det-er-rift-i-teddybjørnen-din-vil-ikke-kjærligheten-hans-renne-ut
Hvis du har fortjent dens kjærlighet, vil en katt være din venn, men aldri din slave. -Katt
hvis-du-har-fortjent-dens-kjærlighet-vil-katt-være-din-venn-men-aldri-din-slave
Gled deg over rosen i din egen hage i stedet for å misunne naboen hans hundre. -Margot Sandsmark
gled-deg-over-rosen-i-din-egen-hage-i-stedet-for-å-misunne-naboen-hans-hundre