Latskap er ikke noe annet enn å hvile før du blir trøtt.


latskap-er-ikke-noe-annet-enn-å-hvile-før-du-blir-trøtt
jules renardlatskaperikkenoeannetennhvileførdublirtrøttlatskap erer ikkeikke noenoe annetannet ennenn åå hvilehvile førfør dudu blirblir trøttlatskap er ikkeer ikke noeikke noe annetnoe annet ennannet enn åenn å hvileå hvile førhvile før dufør du blirdu blir trøttlatskap er ikke noeer ikke noe annetikke noe annet ennnoe annet enn åannet enn å hvileenn å hvile førå hvile før duhvile før du blirfør du blir trøttlatskap er ikke noe anneter ikke noe annet ennikke noe annet enn ånoe annet enn å hvileannet enn å hvile førenn å hvile før duå hvile før du blirhvile før du blir trøtt

I milliarder av år har i dag blitt i går, og den sola som går ned, står opp et annet sted. Du kan hvile trygg og trøtt, sette døra litt på gløtt, og i morgen kan du åpne helt og se ... -Nye muligheter
i-milliarder-av-år-har-i-dag-blitt-i-går-og-den-sola-som-går-ned-står-opp-et-annet-sted-du-kan-hvile-trygg-og-trøtt-sette-døra-litt-på-gløtt
Å tenke på noe annet er ikke annet enn å få enda mer å tenke på, for vi kan ikke gi slipp på det vi allerede har tenkt. -Tenke
Å-tenke-på-noe-annet-er-ikke-annet-enn-å-få-enda-mer-å-tenke-på-for-vi-kan-ikke-gi-slipp-på-det-vi-allerede-har-tenkt
Menn liker å hvile før de rydder, mens kvinner liker å hvile etter at de har ryddet. Sånn er det - og bare dét kan jo føre til skilsmisse. -Kvinner og menn
menn-liker-å-hvile-før-rydder-mens-kvinner-liker-å-hvile-etter-at-har-ryddet-sånn-er-det-og-bare-dét-kan-jo-føre-til-skilsmisse
Vi teller ikke en manns år før han ikke har noe annet å telle. -Menn og alder
vi-teller-ikke-manns-år-før-han-ikke-har-noe-annet-å-telle
Julen er nødvendig. Det må minst være én dag i året hvor vi blir minnet om at vi er her for noe annet enn bare oss selv. -Jul
julen-er-nødvendig-det-må-minst-være-én-dag-i-året-hvor-vi-blir-minnet-om-at-vi-er-her-for-noe-annet-enn-bare-oss-selv
Tåren blir fort trøtt når man er to om gråten. -Tåre
tåren-blir-fort-trøtt-når-man-er-to-om-gråten