La oss leve for skjønnheten i vår egen virkelighet.


la-oss-leve-for-skjønnheten-i-vår-egen-virkelighet
skjønnhetossleveforskjønnhetenvåregenvirkelighetla ossoss leveleve forskjønnheten ii vårvår egenegen virkelighetla oss leveoss leve forleve for skjønnhetenfor skjønnheten iskjønnheten i våri vår egenvår egen virkelighetla oss leve foross leve for skjønnhetenleve for skjønnheten ifor skjønnheten i vårskjønnheten i vår egeni vår egen virkelighetla oss leve for skjønnhetenoss leve for skjønnheten ileve for skjønnheten i vårfor skjønnheten i vår egenskjønnheten i vår egen virkelighet

De fleste av oss kan huske en tid da en bursdag - spesielt hvis det var ens egen - lyste opp verden som om en annen sol var steget. -Robert Wilson Lynd
de-fleste-av-oss-kan-huske-tid-da-bursdag-spesielt-hvis-det-var-ens-egen-lyste-opp-verden-som-om-annen-sol-var-steget
Verdensrommets dyp er oss mer bekjent enn dypet i vår egen sjel. -Sinn og sjel
verdensrommets-dyp-er-oss-mer-bekjent-enn-dypet-i-vår-egen-sjel
Medlidenhet med andres lidelser hindrer oss i å fortvile over vår egen lidelse. -Medlidenhet
medlidenhet-med-andres-lidelser-hindrer-oss-i-å-fortvile-over-vår-egen-lidelse
Vår intensjon skaper vår virkelighet. -Intensjon
vår-intensjon-skaper-vår-virkelighet
Blir vi rørt over våren fordi den minner oss om vår egen engstelige og karrige, men tross alt naive og rørende ungdom? -Vår
blir-vi-rørt-over-våren-fordi-den-minner-oss-om-vår-egen-engstelige-og-karrige-men-tross-alt-naive-og-rørende-ungdom
Universitetene og høyskolene skal ikke utdanne forvaltere av virkelighet, eller gamle leksikon. De skal stimulere til annerledestenkning, oppfinnsomhet og tro på egen hjernekraft. -Utdannelse
universitetene-og-høyskolene-skal-ikke-utdanne-forvaltere-av-virkelighet-eller-gamle-leksikon-de-skal-stimulere-til-annerledestenkning-oppfinnsomhet