La oss elske den neste timen, la oss skynde oss og nyte vår tid.


la-oss-elske-den-neste-timen-oss-skynde-oss-og-nyte-vår-tid
nåetosselskedennestetimenskyndeognytevårtidla ossoss elskeelske denden nesteneste timenla ossoss skyndeskynde ossoss ogog nytenyte vårvår tidla oss elskeoss elske denelske den nesteden neste timenla oss skyndeoss skynde ossskynde oss ogoss og nyteog nyte vårnyte vår tidla oss elske denoss elske den nesteelske den neste timenla oss skynde ossoss skynde oss ogskynde oss og nyteoss og nyte vårog nyte vår tidla oss elske den nesteoss elske den neste timenla oss skynde oss ogoss skynde oss og nyteskynde oss og nyte våross og nyte vår tid

Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
Kom, la oss nyte kjærlighetsrusen, fryde oss i elskov til morgenen gryr. -Elskov
kom-oss-nyte-kjærlighetsrusen-fryde-oss-i-elskov-til-morgenen-gryr
Det finnes så mye godt i den verste av oss, og så mye vondt i den beste av oss, at det ikke sømmer seg for noen av oss å snakke om resten av oss. -Ukjent
det-finnes-så-mye-godt-i-den-verste-av-oss-og-så-mye-vondt-i-den-beste-av-oss-at-det-ikke-sømmer-seg-for-noen-av-oss-å-snakke-om-resten-av-oss
Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske. -Linda Olsson
kjærligheten-kommer-til-oss-uten-noe-forvarsel-og-når-den-først-er-gitt-oss-kan-den-aldri-tas-fra-oss-det-må-vi-huske
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Vi vil ikke tillate fortiden å trekke oss ned og hindre oss i å bevege oss fremover. -Vladimir Putin
vi-vil-ikke-tillate-fortiden-å-trekke-oss-ned-og-hindre-oss-i-å-bevege-oss-fremover