La komme hva som komme vil - jeg krever en fullgod hevn!


la-komme-hva-som-komme-vil-jeg-krever-fullgod-hevn
william shakespearekommehvasomviljegkreverfullgodhevnla kommekomme hvahva somsom kommekomme vilviljegjeg kreverkrever enen fullgodfullgod hevnla komme hvakomme hva somhva som kommesom komme vilkomme viljeg kreverjeg krever enkrever en fullgoden fullgod hevnla komme hva somkomme hva som kommehva som komme vilsom komme viljeg krever enjeg krever en fullgodkrever en fullgod hevnla komme hva som kommekomme hva som komme vilhva som komme viljeg krever en fullgodjeg krever en fullgod hevn

Hjem! – Hvad skulde jeg hjem efter? Jeg havde jo ingenting at komme hjem til, ingenting at komme hjem for. -Hans Jæger
hjem-hvad-skulde-jeg-hjem-efter-jeg-havde-jo-ingenting-at-komme-hjem-til-ingenting-at-komme-hjem-for
Hvis jeg lar det være en grønn gren i mitt hjerte, vil sangfuglen komme. -Håp
hvis-jeg-lar-det-være-grønn-gren-i-mitt-hjerte-vil-sangfuglen-komme
Man kan komme til verdens ende på en løgn - men man kan ikke komme tilbake igjen. -Løgn
man-kan-komme-til-verdens-ende-på-løgn-men-man-kan-ikke-komme-tilbake-igjen
Ekteskapet er som et fuglebur; de som er utenfor, prøver fortvilet å komme seg inn, mens de som er inne, prøver fortvilet å komme seg ut. -Michel de Montaigne
ekteskapet-er-som-et-fuglebur-som-er-utenfor-prøver-fortvilet-å-komme-seg-inn-mens-som-er-inne-prøver-fortvilet-å-komme-seg-ut
En liten katt forandrer det å komme hjem til et tomt hus til å komme hjem. -Katt
en-liten-katt-forandrer-det-å-komme-hjem-til-et-tomt-hus-til-å-komme-hjem