La folk være som de er, bare de ikke er det her.


la-folk-være-som-er-bare-ikke-er-det-her
være seg selvfolkværesomerbareikkeerdetherla folkfolk værevære somsom dede erbare dede ikkeikke erer detdet herla folk værefolk være somvære som desom de erbare de ikkede ikke erikke er deter det herla folk være somfolk være som devære som de erbare de ikke erde ikke er detikke er det herla folk være som defolk være som de erbare de ikke er detde ikke er det her

Livet slutter ikke å være morsomt når folk dør, og det slutter ikke å være alvorlig når folk ler. -Livet
livet-slutter-ikke-å-være-morsomt-når-folk-dør-og-det-slutter-ikke-å-være-alvorlig-når-folk-ler
Det må være det samme hvordan folk gjør tingene sine, bare de får det til, pleier jeg å si. -Normal
det-må-være-det-samme-hvordan-folk-gjør-tingene-sine-bare-får-det-til-pleier-jeg-å
Folk farer ut og inn av ekteskapet som om det skulle være et forlystelsesetablissement, noe det så absolutt ikke er. -Karl Kristian Steincke
folk-farer-ut-og-inn-av-ekteskapet-som-om-det-skulle-være-et-forlystelsesetablissement-noe-det-så-absolutt-ikke-er
Noen vil bare være en del av det hele. Nyttig, om enn unnselig. Ikke alle trenger hele verden. Jeg ville bare være i fred. -Være seg selv
noen-vil-bare-være-del-av-det-hele-nyttig-om-enn-unnselig-ikke-alle-trenger-hele-verden-jeg-ville-bare-være-i-fred
Det er tre typer mennesker som er kreative: Fulle folk, forelska folk, og fattige folk. -Tore Renberg
det-er-tre-typer-mennesker-som-er-kreative-fulle-folk-forelska-folk-og-fattige-folk
Et kristent folk er ikke det samme som et folk av dydsmønstre. -Georges Bernanos
et-kristent-folk-er-ikke-det-samme-som-et-folk-av-dydsmønstre