Kys min mund og lær mig hvad det er mitt hjerte vil.


kys-min-mund-og-lær-mig-hvad-det-er-mitt-hjerte-vil
kysskysminmundoglærmighvaddetermitthjertevilkys minmin mundmund ogog lærlær migmig hvadhvad detdet erer mittmitt hjertehjerte vilkys min mundmin mund ogmund og lærog lær miglær mig hvadmig hvad dethvad det erdet er mitter mitt hjertemitt hjerte vilkys min mund ogmin mund og lærmund og lær migog lær mig hvadlær mig hvad detmig hvad det erhvad det er mittdet er mitt hjerteer mitt hjerte vilkys min mund og lærmin mund og lær migmund og lær mig hvadog lær mig hvad detlær mig hvad det ermig hvad det er mitthvad det er mitt hjertedet er mitt hjerte vil

Mitt hjerte mot ditt hjerte Din puls mot min En kropp med to rygger Resten er hud og salt og vind -Ole Paus
mitt-hjerte-mot-ditt-hjerte-din-puls-mot-min-en-kropp-med-to-rygger-resten-er-hud-og-salt-og-vind
Min styrke er tidobbel fordi mitt hjerte er rent. -Alfred Tennyson
min-styrke-er-tidobbel-fordi-mitt-hjerte-er-rent
Der er noget fint og forstandigt ved tal. De véd, hvad de vil, og de gør, hvad de skal. -Tall
der-er-noget-fint-og-forstandigt-ved-tal-de-véd-hvad-vil-og-gør-hvad-skal
Jeg vet ingen rikdom bedre enn min, mitt hjerte er uten harme. -Arnulf Øverland
jeg-vet-ingen-rikdom-bedre-enn-min-mitt-hjerte-er-uten-harme
Jeg vil hedre julen i mitt hjerte, og prøve å gjøre det hele året. -Jul
jeg-vil-hedre-julen-i-mitt-hjerte-og-prøve-å-gjøre-det-hele-året
Hvis jeg lar det være en grønn gren i mitt hjerte, vil sangfuglen komme. -Håp
hvis-jeg-lar-det-være-grønn-gren-i-mitt-hjerte-vil-sangfuglen-komme