Kyniker: en slyngel med synsfeil, som ser verden som den er, og ikke som den burde være.


kyniker-slyngel-med-synsfeil-som-verden-som-den-er-og-ikke-som-den-burde-være
kynismekynikerslyngelmedsynsfeilsomverdendenerogikkeburdeværeen slyngelslyngel medmed synsfeilsom serser verdenverden somsom denden erog ikkeikke somsom denden burdeburde væreen slyngel medslyngel med synsfeilsom ser verdenser verden somverden som densom den erog ikke somikke som densom den burdeden burde væreen slyngel med synsfeilsom ser verden somser verden som denverden som den erog ikke som denikke som den burdesom den burde væresom ser verden som denser verden som den erog ikke som den burdeikke som den burde være

Når man ser hva som skjer med dagens unger, kan man ikke la være å tenke at noen burde være hjemme å passe dem. -Barn
når-man-hva-som-skjer-med-dagens-unger-kan-man-ikke-være-å-tenke-at-noen-burde-være-hjemme-å-passe-dem
Nøkkelen til lykke er å la hver situasjon være som den er i stedet for slik du syns den burde være. -Lykke
nøkkelen-til-lykke-er-å-hver-situasjon-være-som-den-er-i-stedet-for-slik-du-syns-den-burde-være
Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
En kyniker er et menneske som straks det lukter blomster, ser etter likkisten. -H. L. Mencken
en-kyniker-er-et-menneske-som-straks-det-lukter-blomster-etter-likkisten
En lediggjenger er ikke bare den som ikke gjør noe, men også den som kunne være beskjeftiget med noe bedre. -Sokrates
en-lediggjenger-er-ikke-bare-den-som-ikke-gjør-noe-men-også-den-som-kunne-være-beskjeftiget-med-noe-bedre
Det burde være med lover som med klær, at de lages så de passer for dem som skal bruke dem. -Lov
det-burde-være-med-lover-som-med-klær-at-lages-så-passer-for-dem-som-skal-bruke-dem