Kvinner som ser opp til mannen som verdens hersker, er som regel ugifte.


kvinner-som-opp-til-mannen-som-verdens-hersker-er-som-regel-ugifte
kvinnerkvinnersomopptilmannenverdensherskererregelugiftekvinner somsom serser oppopp tiltil mannenmannen somsom verdensverdens herskerer somsom regelregel ugiftekvinner som sersom ser oppser opp tilopp til mannentil mannen sommannen som verdenssom verdens herskerer som regelsom regel ugiftekvinner som ser oppsom ser opp tilser opp til mannenopp til mannen somtil mannen som verdensmannen som verdens herskerer som regel ugiftekvinner som ser opp tilsom ser opp til mannenser opp til mannen somopp til mannen som verdenstil mannen som verdens hersker

Når noen ser på meg med et blikk som er helt til stede er det som regel en som nettopp har kjent seg skikkelig langt nede -Tilstedeværelse
når-noen-på-meg-med-et-blikk-som-er-helt-til-stede-er-det-som-regel-som-nettopp-har-kjent-seg-skikkelig-langt-nede
Og kjærligheten blev verdens ophav og verdens hersker, men alle dens veier er fulle av blomster og blod, blomster og blod. -Kjærlighet - virkning
og-kjærligheten-blev-verdens-ophav-og-verdens-hersker-men-alle-dens-veier-er-fulle-av-blomster-og-blod-blomster-og-blod
Når vi betrakter julen som har vært, ser vi som regel at det er de enkle tingene - ikke de store anledningene - som stråler mest av lykke. -Jul
når-vi-betrakter-julen-som-har-vært-vi-som-regel-at-det-er-enkle-tingene-ikke-store-anledningene-som-stråler-mest-av-lykke
Det er først når vi ser kvinner med penger, kvinner med makt, at vi vil slutte å se på kvinner som trøbbel. -Ingunn Yssen
det-er-først-når-vi-kvinner-med-penger-kvinner-med-makt-at-vi-vil-slutte-å-se-på-kvinner-som-trøbbel
De mennesker folk rakker ned på, er som regel dem de frykter. Hvorfor sier mannen da alltid så mye nedsettende om kvinnen? -Kvinner og menn
de-mennesker-folk-rakker-ned-på-er-som-regel-dem-frykter-hvorfor-sier-mannen-da-alltid-så-mye-nedsettende-om-kvinnen