Kvinner som ønsker å bli likestilt med menn, mangler ambisjoner.


kvinner-som-ønsker-å-bli-likestilt-med-menn-mangler-ambisjoner
timothy learykvinnersomønskerblilikestiltmedmennmanglerambisjonerkvinner somsom ønskerønsker åå blibli likestiltlikestilt medmed mennmangler ambisjonerkvinner som ønskersom ønsker åønsker å bliå bli likestiltbli likestilt medlikestilt med mennkvinner som ønsker åsom ønsker å bliønsker å bli likestiltå bli likestilt medbli likestilt med mennkvinner som ønsker å blisom ønsker å bli likestiltønsker å bli likestilt medå bli likestilt med menn

En vakker kvinne med intellektuelle ambisjoner vil ikke få det lett med å bli saklig påskjønnet for disse. -Kvinner og utseende
en-vakker-kvinne-med-intellektuelle-ambisjoner-vil-ikke-få-det-lett-med-å-bli-saklig-påskjønnet-for-disse
Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv. -Mary Wollstonecraft
jeg-ønsker-ikke-at-kvinner-skal-makt-over-menn-men-over-seg-selv
Uansett hva kvinner foretar seg, så må de gjøre det dobbelt så bra som menn for å bli ansett som halvparten så dyktige. Heldigvis er ikke det særlig vanskelig. -Charlotte Whitton
uansett-hva-kvinner-foretar-seg-så-må-gjøre-det-dobbelt-så-bra-som-menn-for-å-bli-ansett-som-halvparten-så-dyktige-heldigvis-er-ikke-det
Vilje eller vane er ikke likestilt med loven. -Vilje
vilje-eller-vane-er-ikke-likestilt-med-loven