Kvinner skal eie sin egen trygghet, sitte ved beslutningsbordet og si det de mener.


kvinner-skal-eie-egen-trygghet-sitte-ved-beslutningsbordet-og-det-mener
sheryl sandbergkvinnerskaleieegentrygghetsittevedbeslutningsbordetogdetmenerkvinner skalskal eieeie sinsin egenegen trygghetsitte vedved beslutningsbordetbeslutningsbordet ogog sisi detdet dede menerkvinner skal eieskal eie sineie sin egensin egen trygghetsitte ved beslutningsbordetved beslutningsbordet ogbeslutningsbordet og siog si detsi det dedet de menerkvinner skal eie sinskal eie sin egeneie sin egen trygghetsitte ved beslutningsbordet ogved beslutningsbordet og sibeslutningsbordet og si detog si det desi det de menerkvinner skal eie sin egenskal eie sin egen trygghetsitte ved beslutningsbordet og sived beslutningsbordet og si detbeslutningsbordet og si det deog si det de mener

Jeg skal ikke sitte her og være nedlatende og mannsjåvinistisk. Jeg synes det er flott at de lesbiske har fått sin egen idrett! -Thomas Giertsen
jeg-skal-ikke-sitte-her-og-være-nedlatende-og-mannsjåvinistisk-jeg-synes-det-er-flott-at-lesbiske-har-fått-egen-idrett
Den som er villig til å ofre sin frihet for en stund i trygghet, fortjener verken frihet eller trygghet. -Benjamin Franklin
den-som-er-villig-til-å-ofre-frihet-for-stund-i-trygghet-fortjener-verken-frihet-eller-trygghet
Kvinner elsker sin egen svakhet. De håper på kamp, slik at de kan bukke under for overmakten. -Kvinner
kvinner-elsker-egen-svakhet-de-håper-på-kamp-slik-at-kan-bukke-under-for-overmakten
Hvorfor er det så viktig å finne sin rette hylle – helst så fort som mulig? Hva i all verden skal vi sitte der for – og dingle med bena resten av livet? -Tor Åge Bringsværd
hvorfor-er-det-så-viktig-å-finne-rette-hylle-helst-så-fort-som-mulig-hva-i-all-verden-skal-vi-sitte-der-for-og-dingle-med-bena-resten-av-livet
Falsk trygghet er tross alt bedre enn ingen trygghet. -Øistein Rosen
falsk-trygghet-er-tross-alt-bedre-enn-ingen-trygghet
Kultur er å si den sannhet man har sett med sine egne øyne og formulert ved sin egen tanke. -Kultur
kultur-er-å-den-sannhet-man-har-sett-med-sine-egne-øyne-og-formulert-ved-egen-tanke