Kvinner og musikk burde aldri dateres.


kvinner-og-musikk-burde-aldri-dateres
kvinnerkvinnerogmusikkburdealdridatereskvinner ogog musikkmusikk burdeburde aldrialdri datereskvinner og musikkog musikk burdemusikk burde aldriburde aldri datereskvinner og musikk burdeog musikk burde aldrimusikk burde aldri datereskvinner og musikk burde aldriog musikk burde aldri dateres

Jeg tror på store familier. Alle kvinner burde i hvert fall ha tre ektemenn. -Zsa Zsa Gabor
jeg-tror-på-store-familier-alle-kvinner-burde-i-hvert-fall-tre-ektemenn
Jeg burde aldri ha sagt det, dere budre aldri ha skrevet det. -Åge Hareide
jeg-burde-aldri-sagt-det-dere-budre-aldri-skrevet-det
Aldrende kvinner burde tenke på at et eple ikke mister noe av sin velsmak selv om det har et par rynker på overflaten. -Rynker
aldrende-kvinner-burde-tenke-på-at-et-eple-ikke-mister-noe-av-velsmak-selv-om-det-har-et-par-rynker-på-overflaten
All musikk er folkemusikk. Jeg har aldri hørt en hest synge! -Musikk
all-musikk-er-folkemusikk-jeg-har-aldri-hørt-hest-synge
Klassisk musikk er musikk vi håper skal bli til en melodi. -Musikk
klassisk-musikk-er-musikk-vi-håper-skal-bli-til-melodi
Gi mæ musikk midt i magen Gi mæ det en to tre fir’ ganga om dagen Du og æ og alle, åh, vi tenne på musikk -Halvdan Sivertsen
gi-mæ-musikk-midt-i-magen-gi-mæ-det-to-tre-fir-ganga-om-dagen-du-og-æ-og-alle-åh-vi-tenne-på-musikk