Kvinner må lære at ingen gir deg makt. Du bare tar den.


kvinner-må-lære-at-ingen-gir-deg-makt-du-bare-tar-den
kvinnerkvinnerlæreatingengirdegmaktdubaretardenkvinner måmå lærelære atat ingeningen girgir degdeg maktdu barebare tartar denkvinner må læremå lære atlære at ingenat ingen giringen gir deggir deg maktdu bare tarbare tar denkvinner må lære atmå lære at ingenlære at ingen girat ingen gir degingen gir deg maktdu bare tar denkvinner må lære at ingenmå lære at ingen girlære at ingen gir degat ingen gir deg makt

Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
Bekymring er som en gyngestol: Den gir deg noe å gjøre, men den får deg ingen steder. -Ukjent
bekymring-er-som-gyngestol-den-gir-deg-noe-å-gjøre-men-den-får-deg-ingen-steder
En oversettelse er ingen oversettelse hvis ikke den også gir deg musikken i et dikt, og ikke bare ordene. -John Millington Synge
en-oversettelse-er-ingen-oversettelse-hvis-ikke-den-også-gir-deg-musikken-i-et-dikt-og-ikke-bare-ordene
Selvrespekt, selvinnsikt, selvkontroll, disse tre alene gir deg uovervinnelig makt. -Alfred Tennyson
selvrespekt-selvinnsikt-selvkontroll-disse-tre-alene-gir-deg-uovervinnelig-makt
Porno lyver. Den gir et feil inntrykk av kvinners og menns seksualitet. Veldig mange bruker porno som eneste informasjonskilde til å lære om sex. Da kan det bli katastrofalt for mange, særlig kvinner. -Pornografi
porno-lyver-den-gir-et-feil-inntrykk-av-kvinners-og-menns-seksualitet-veldig-mange-bruker-porno-som-eneste-informasjonskilde-til-å-lære-om-sex-da
Det tar to år for å lære å tale, men 50 år å lære å tie. -Tale
det-tar-to-år-for-å-lære-å-tale-men-50-år-å-lære-å-tie