Kvinner er ikke dydige, men det er fra dem vi har begrepet dyd.


kvinner-er-ikke-dydige-men-det-er-fra-dem-vi-har-begrepet-dyd
paul geraldykvinnererikkedydigemendetfrademviharbegrepetdydkvinner erer ikkeikke dydigemen detdet erer frafra demdem vivi harhar begrepetbegrepet dydkvinner er ikkeer ikke dydigemen det erdet er fraer fra demfra dem videm vi harvi har begrepethar begrepet dydkvinner er ikke dydigemen det er fradet er fra demer fra dem vifra dem vi hardem vi har begrepetvi har begrepet dydmen det er fra demdet er fra dem vier fra dem vi harfra dem vi har begrepetdem vi har begrepet dyd

Fred er ikke en tilstand hvor det ikke er krig, men en dyd, en sinnstilstand, en disposisjon for velvilje, tillit og rettferdighet. -Baruch Spinoza
fred-er-ikke-tilstand-hvor-det-ikke-er-krig-men-dyd-sinnstilstand-disposisjon-for-velvilje-tillit-og-rettferdighet
Kvinner har ikke klart for seg hvor sterkt menn hater dem. -Kvinnesak
kvinner-har-ikke-klart-for-seg-hvor-sterkt-menn-hater-dem
Mennesket er ikke i seg selv fornuftig, men det har evnen til å vende om fra tilværelsens slagne landevei og ut fra sin indre frihet slå inn på fornuftens vei. -Karl Jaspers
mennesket-er-ikke-i-seg-selv-fornuftig-men-det-har-evnen-til-å-vende-om-fra-tilværelsens-slagne-landevei-og-ut-fra-indre-frihet-slå-inn-på
Så lenge kvinner har glimt i øyet, er det ingen menn som legger merke til at hun har rynker under dem. -Dolores del Rio
så-lenge-kvinner-har-glimt-i-øyet-er-det-ingen-menn-som-legger-merke-til-at-hun-har-rynker-under-dem