Kvinner er den eneste gruppen i historien som er blitt idealisert til maktesløshet.


kvinner-er-den-eneste-gruppen-i-historien-som-er-blitt-idealisert-til-maktesløshet
kvinnesakkvinnererdenenestegruppenhistoriensomblittidealiserttilmaktesløshetkvinner erer denden enesteeneste gruppengruppen ii historienhistorien somsom erer blittblitt idealisertidealisert tiltil maktesløshetkvinner er dener den enesteden eneste gruppeneneste gruppen igruppen i historieni historien somhistorien som ersom er blitter blitt idealisertblitt idealisert tilidealisert til maktesløshetkvinner er den enesteer den eneste gruppenden eneste gruppen ieneste gruppen i historiengruppen i historien somi historien som erhistorien som er blittsom er blitt idealiserter blitt idealisert tilblitt idealisert til maktesløshetkvinner er den eneste gruppener den eneste gruppen iden eneste gruppen i historieneneste gruppen i historien somgruppen i historien som eri historien som er blitthistorien som er blitt idealisertsom er blitt idealisert tiler blitt idealisert til maktesløshet

Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Historien er den versjonen av fortiden som folk har blitt enige om. -Napoleon I
historien-er-den-versjonen-av-fortiden-som-folk-har-blitt-enige-om
Historien er som en høy stabel av pannekaker, der hver eneste pannekake er et nytt verdenskart. -Historie
historien-er-som-høy-stabel-av-pannekaker-der-hver-eneste-pannekake-er-et-nytt-verdenskart
Historien rundt en kjærlighet er ikke viktig. Det som er viktig, er at man er i stand til å elske. Det er kanskje det eneste glimtet vi får av evigheten. -Helen Hayes
historien-rundt-kjærlighet-er-ikke-viktig-det-som-er-viktig-er-at-man-er-i-stand-til-å-elske-det-er-kanskje-det-eneste-glimtet-vi-får-av
Min bestefar sa alltid at det finnes to typer mennesker: De som gjør jobben og de som tar æren. Han sa at jeg burde satse på den første gruppen. Konkurransen er mye mindre der. -Indira Gandhi
min-bestefar-sa-alltid-at-det-finnes-to-typer-mennesker-de-som-gjør-jobben-og-som-tar-æren-han-sa-at-jeg-burde-satse-på-den-første-gruppen