Kvinner elsker sin egen svakhet. De håper på kamp, slik at de kan bukke under for overmakten.


kvinner-elsker-egen-svakhet-de-håper-på-kamp-slik-at-kan-bukke-under-for-overmakten
kvinnerkvinnerelskeregensvakhethåperkampslikatkanbukkeunderforovermaktenkvinner elskerelsker sinsin egenegen svakhetde håperhåper påpå kampslik atat dede kankan bukkebukke underunder forkvinner elsker sinelsker sin egensin egen svakhetde håper påhåper på kampslik at deat de kande kan bukkekan bukke underbukke under forunder for overmaktenkvinner elsker sin egenelsker sin egen svakhetde håper på kampslik at de kanat de kan bukkede kan bukke underkan bukke under forbukke under for overmaktenkvinner elsker sin egen svakhetslik at de kan bukkeat de kan bukke underde kan bukke under forkan bukke under for overmakten

Jeg elsker deg ... slik duggen elsker blomstene; slik fuglene elsker solskinnet; slik krusningene elsker brisen. -Ukjent
jeg-elsker-deg-slik-duggen-elsker-blomstene-slik-fuglene-elsker-solskinnet-slik-krusningene-elsker-brisen
Det er bedre å leve av sin egen styrke enn av andres svakhet. -Ukjent
det-er-bedre-å-leve-av-egen-styrke-enn-av-andres-svakhet
I dag er det slik at en kvinne må være sin egen anstandsdame. -Amy Vanderbilt
i-dag-er-det-slik-at-kvinne-må-være-egen-anstandsdame
Man elsker bare sin egen kjærlighet, og løper hele livet etter denne illusjonen. -Elske
man-elsker-bare-egen-kjærlighet-og-løper-hele-livet-etter-denne-illusjonen
Alltid har det vært slik at kjærligheten ikke kjenner sin egen dybde før i avskjedens time. -Kjærlighet - begynnelse og slutt
alltid-har-det-vært-slik-at-kjærligheten-ikke-kjenner-egen-dybde-før-i-avskjedens-time
Jeg håper jeg kan vise at kvinner kan nå langt uten å være unge, pene og tynne. -Erna Solberg
jeg-håper-jeg-kan-vise-at-kvinner-kan-nå-langt-uten-å-være-unge-pene-og-tynne