Kvinnens selskap er farlig for mannens moral og nyttig for hans manerer.


kvinnens-selskap-er-farlig-for-mannens-moral-og-nyttig-for-hans-manerer
kvinner og mennkvinnensselskaperfarligformannensmoralognyttighansmanererkvinnens selskapselskap erer farligfarlig formannens moralmoral ogog nyttignyttig forhans manererkvinnens selskap erselskap er farliger farlig forfarlig for mannensfor mannens moralmannens moral ogmoral og nyttigog nyttig fornyttig for hansfor hans manererkvinnens selskap er farligselskap er farlig forer farlig for mannensfarlig for mannens moralfor mannens moral ogmannens moral og nyttigmoral og nyttig forog nyttig for hansnyttig for hans manererkvinnens selskap er farlig forselskap er farlig for mannenser farlig for mannens moralfarlig for mannens moral ogfor mannens moral og nyttigmannens moral og nyttig formoral og nyttig for hansog nyttig for hans manerer

Fristelsen er kvinnens våpen og mannens unnskyldning. -H. L. Mencken
fristelsen-er-kvinnens-våpen-og-mannens-unnskyldning
Kvinnens visjon er å nå dypt, mannens er å rekke vidt. -Kvinner og menn
kvinnens-visjon-er-å-nå-dypt-mannens-er-å-rekke-vidt
Kvinnens skjønnhet blir til i mannens øyne. -Skjønnhet
kvinnens-skjønnhet-blir-til-i-mannens-øyne
I kvinnens liv er kjærligheten hele historien, i mannens bare et kapittel. -Madame de Staël
i-kvinnens-liv-er-kjærligheten-hele-historien-i-mannens-bare-et-kapittel