Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem.


kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
kvinner og mennkvinnenebehandlerosssammemåtesommenneskehetensinegudertilberossogplageralltidfortilgjørenoedemkvinnene behandlerbehandler ossoss påpå sammesamme måtemåte somsom menneskehetenmenneskeheten behandlerbehandler sinesine guderde tilbertilber ossog plagerplager ossoss alltidalltid forfå ossoss tiltil åå gjøregjøre noenoe forkvinnene behandler ossbehandler oss påoss på sammepå samme måtesamme måte sommåte som menneskehetensom menneskeheten behandlermenneskeheten behandler sinebehandler sine guderde tilber ossog plager ossplager oss alltidoss alltid foralltid for åfor å fåå få ossfå oss tiloss til åtil å gjøreå gjøre noegjøre noe fornoe for dem

Kvinnene inspirerer oss alltid til å skape mesterverker, og de hindrer oss alltid i å utføre dem. -Oscar Wilde
kvinnene-inspirerer-oss-alltid-til-å-skape-mesterverker-og-hindrer-oss-alltid-i-å-utføre-dem
Til tross for at vi har for øye all vår elendighet, som knuger oss ned og tar strupetak på oss, eier vi i oss et ukuelig instinkt som løfter oss opp. -Blaise Pascal
til-tross-for-at-vi-har-for-øye-all-vår-elendighet-som-knuger-oss-ned-og-tar-strupetak-på-oss-eier-vi-i-oss-et-ukuelig-instinkt-som-løfter-oss
Små bekymringer plager oss gjerne i ledige stunder - straks vi setter oss i bevegelse, forsvinner de som en mygg. -Charles Cooley
små-bekymringer-plager-oss-gjerne-i-ledige-stunder-straks-vi-setter-oss-i-bevegelse-forsvinner-som-mygg
Det er aldri andres mening som plager oss; men den vilje andre av og til har til å påtvinge oss denne mening når vi selv ikke vil. -Mening
det-er-aldri-andres-mening-som-plager-oss-men-den-vilje-andre-av-og-til-har-til-å-påtvinge-oss-denne-mening-når-vi-selv-ikke-vil
Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske. -Linda Olsson
kjærligheten-kommer-til-oss-uten-noe-forvarsel-og-når-den-først-er-gitt-oss-kan-den-aldri-tas-fra-oss-det-må-vi-huske