Kvinnen ville være mer sjarmerende om vi kunne falle i armene på henne uten å falle i hendene på henne.


kvinnen-ville-være-mer-sjarmerende-om-vi-kunne-falle-i-armene-på-henne-uten-å-falle-i-hendene-på-henne
kvinnerkvinnenvilleværemersjarmerendeomvikunnefallearmenehenneutenhendenehennekvinnen villeville værevære mermer sjarmerendesjarmerende omom vivi kunnekunne fallefalle ii armenearmene påpå hennehenne utenuten åå fallefalle ii hendenehendene påpå hennekvinnen ville væreville være mervære mer sjarmerendemer sjarmerende omsjarmerende om viom vi kunnevi kunne fallekunne falle ifalle i armenei armene påarmene på hennepå henne utenhenne uten åuten å falleå falle ifalle i hendenei hendene påhendene på hennekvinnen ville være merville være mer sjarmerendevære mer sjarmerende ommer sjarmerende om visjarmerende om vi kunneom vi kunne fallevi kunne falle ikunne falle i armenefalle i armene påi armene på hennearmene på henne utenpå henne uten åhenne uten å falleuten å falle iå falle i hendenefalle i hendene påi hendene på hennekvinnen ville være mer sjarmerendeville være mer sjarmerende omvære mer sjarmerende om vimer sjarmerende om vi kunnesjarmerende om vi kunne falleom vi kunne falle ivi kunne falle i armenekunne falle i armene påfalle i armene på hennei armene på henne utenarmene på henne uten åpå henne uten å fallehenne uten å falle iuten å falle i hendeneå falle i hendene påfalle i hendene på henne

Jeg tror at katter er ånder som er kommet til jorden. Jeg er sikker på at en katt kunne gå på en sky uten å falle gjennom. -Jules Verne
jeg-tror-at-katter-er-ånder-som-er-kommet-til-jorden-jeg-er-sikker-på-at-katt-kunne-gå-på-sky-uten-å-falle-gjennom
Ikke vent med å kysse henne til du kjenner henne bedre. Kyss henne, så kjenner du henne bedre. -Ukjent
ikke-vent-med-å-kysse-henne-til-du-kjenner-henne-bedre-kyss-henne-så-kjenner-du-henne-bedre
Hun hadde flyttet i den tro at han ville dele dette livet med henne, men han hadde gått fra henne like etterpå. -Parforhold
hun-hadde-flyttet-i-den-tro-at-han-ville-dele-dette-livet-med-henne-men-han-hadde-gått-fra-henne-like-etterpå
Hun ville ikke si: «Jeg elsker søsteren min, jeg må være hos henne i denne krisesituasjonen.» Følelsene er ikke som lidenskapen, og uttrykkes på en mer forsiktig måte. -Søster
hun-ville-ikke-jeg-elsker-søsteren-min-jeg-må-være-hos-henne-i-denne-krisesituasjonen-følelsene-er-ikke-som-lidenskapen-og-uttrykkes-på-mer