Kvinnebevegelsen har overhodet ikke forandret mitt seksualliv. Den kunne bare våge.


kvinnebevegelsen-har-overhodet-ikke-forandret-mitt-seksualliv-den-kunne-bare-våge
sex og erotikkkvinnebevegelsenharoverhodetikkeforandretmittseksuallivdenkunnebarevågekvinnebevegelsen harhar overhodetoverhodet ikkeikke forandretforandret mittmitt seksuallivden kunnekunne barebare vågekvinnebevegelsen har overhodethar overhodet ikkeoverhodet ikke forandretikke forandret mittforandret mitt seksuallivden kunne barekunne bare vågekvinnebevegelsen har overhodet ikkehar overhodet ikke forandretoverhodet ikke forandret mittikke forandret mitt seksuallivden kunne bare vågekvinnebevegelsen har overhodet ikke forandrethar overhodet ikke forandret mittoverhodet ikke forandret mitt seksualliv

Å våge er å miste fotfeste en liten stund. Å ikke våge er å miste seg selv. -Mot
Å-våge-er-å-miste-fotfeste-liten-stund-Å-ikke-våge-er-å-miste-seg-selv
Den som ønsker å leve livet om igjen, har overhodet ikke levd. -Leve
den-som-ønsker-å-leve-livet-om-igjen-har-overhodet-ikke-levd
Ofte tenker jeg på at mitt liv kunne ha tatt en annen vending om jeg bare hadde lært å danse. -Hans Fallada
ofte-tenker-jeg-på-at-mitt-liv-kunne-tatt-annen-vending-om-jeg-bare-hadde-lært-å-danse
På kontinentet har folk seksualliv, i England har de varmeflasker. -George Mikes
på-kontinentet-har-folk-seksualliv-i-england-har-varmeflasker
Hvis skilsmissefrekvensen har økt med tusen prosent, så ikke legg skylden på kvinnebevegelsen. Legg skylden på de foreldede kjønnsrollene som ekteskapet er tuftet på. -Kvinnesak
hvis-skilsmissefrekvensen-har-økt-med-tusen-prosent-så-ikke-legg-skylden-på-kvinnebevegelsen-legg-skylden-på-foreldede-kjønnsrollene-som
Jeg har kjent mange som har forandret sitt kristne navn, men det har aldri gått dem vel i verden. -Navn
jeg-har-kjent-mange-som-har-forandret-sitt-kristne-navn-men-det-har-aldri-gått-dem-vel-i-verden