Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på.


kvalitet-betyr-å-gjøre-det-riktig-når-ingen-på
kvalitetkvalitetbetyrgjøredetriktignåringenkvalitet betyrbetyr åå gjøregjøre detdet riktigriktig nårnår ingeningen serkvalitet betyr åbetyr å gjøreå gjøre detgjøre det riktigdet riktig nårriktig når ingennår ingen seringen ser påkvalitet betyr å gjørebetyr å gjøre detå gjøre det riktiggjøre det riktig nårdet riktig når ingenriktig når ingen sernår ingen ser påkvalitet betyr å gjøre detbetyr å gjøre det riktigå gjøre det riktig nårgjøre det riktig når ingendet riktig når ingen serriktig når ingen ser på

Alle gjør feil. Kunsten er bare å gjøre dem når ingen ser på. -Ukjent
alle-gjør-feil-kunsten-er-bare-å-gjøre-dem-når-ingen-på
Det uopprettelige ser vi først når - Når - ? Når vi døde vågner. Ja, hva ser vi så egentlig? Vi ser at vi aldri har levet. -Henrik Ibsen
det-uopprettelige-vi-først-når-når-når-vi-dø-vågner-ja-hva-vi-så-egentlig-vi-at-vi-aldri-har-levet
Det er kvalitet over han. Dårleg kvalitet. -Kvalitet
det-er-kvalitet-over-han-dårleg-kvalitet
Likestilling betyr å dele, men å dele betyr ikke at man må gjøre det samme. -Kristin Mile
likestilling-betyr-å-dele-men-å-dele-betyr-ikke-at-man-må-gjøre-det-samme
Avstand betyr ingenting når noen betyr alt. -Ukjent
avstand-betyr-ingenting-når-noen-betyr-alt
Jeg tenker aldri når jeg skriver. Ingen kan gjøre to ting samtidig og gjøre begge bra. -Skrive
jeg-tenker-aldri-når-jeg-skriver-ingen-kan-gjøre-to-ting-samtidig-og-gjøre-begge-bra