Kunstnere dør to ganger. Først dør kreativiteten. Så dør kroppen. Det siste er det letteste.


kunstnere-dør-to-ganger-først-dør-kreativiteten-så-dør-kroppen-det-siste-er-det-letteste
sylvester stallonekunstneredørtogangerførstkreativitetenkroppendetsisteerdetlettestekunstnere dørførst dørdør kreativitetenså dørdør kroppendet sistesiste erer detdet lettestedør to gangerførst dør kreativitetenså dør kroppendet siste ersiste er deter det lettestekunstnere dør to gangerdet siste er detsiste er det lettestedet siste er det letteste

Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve
Nå til dags dør de fleste mennesker av en slags snikende sunn fornuft og oppdager først når det er for sent at de eneste ting man aldri angrer på, er ens feil. -Oscar Wilde
nå-til-dags-dør-fleste-mennesker-av-slags-snikende-sunn-fornuft-og-oppdager-først-når-det-er-for-sent-at-eneste-ting-man-aldri-angrer-på-er
Det beste med høsten er at insektene dør. -Anne B. Ragde
det-beste-med-høsten-er-at-insektene-dør
Det første som dør i krig, er sannheten. -Krig
det-første-som-dør-i-krig-er-sannheten