Kunsten er ikke livets brød, men dets vin.


kunsten-er-ikke-livets-brød-men-dets-vin
jean paulkunstenerikkelivetsbrødmendetsvinkunsten erer ikkeikke livetslivets brødmen detsdets vinkunsten er ikkeer ikke livetsikke livets brødmen dets vinkunsten er ikke livetser ikke livets brødkunsten er ikke livets brød

Man elsker ikke et menneske på grunn av dets styrke, men på grunn av dets svakheter. -Elske
man-elsker-ikke-et-menneske-på-grunn-av-dets-styrke-men-på-grunn-av-dets-svakheter
Begeistring er ungdommens daglige brød. Skepsis er alderens daglige vin. -Pearl S. Buck
begeistring-er-ungdommens-daglige-brød-skepsis-er-alderens-daglige-vin
Diktet er det daglege brød for den eine, og dyrebar vin for den andre. -Poesi
diktet-er-det-daglege-brød-for-den-eine-og-dyrebar-vin-for-den-andre
Det viktigste er ikke livets goder, men livets godhet. -Nina Karin Monsen
det-viktigste-er-ikke-livets-goder-men-livets-godhet
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte