Kunsten er det nærmeste vi kommer mennesket.


kunsten-er-det-nærmeste-vi-kommer-mennesket
kunstkunstenerdetnærmestevikommermennesketkunsten erer detdet nærmestenærmeste vivi kommerkommer mennesketkunsten er deter det nærmestedet nærmeste vinærmeste vi kommervi kommer mennesketkunsten er det nærmesteer det nærmeste videt nærmeste vi kommernærmeste vi kommer mennesketkunsten er det nærmeste vier det nærmeste vi kommerdet nærmeste vi kommer mennesket

Den dagen du kom inn i verden, gråt du, mens dine nærmeste var glade. Lev nå således at den dagen du går bort, da gråter dine nærmeste, mens du selv er glad. -Søren Kierkegaard
den-dagen-du-kom-inn-i-verden-gråt-du-mens-dine-nærmeste-var-glade-lev-nå-således-at-den-dagen-du-går-bort-da-gråter-dine-nærmeste-mens-du
Det nærmeste må møtes først. -Tid
det-nærmeste-må-møtes-først
Så lenge kunsten ikke kommer seg løs fra gjenstanden, forblir den beskrivelse, litteratur. -Kunst
så-lenge-kunsten-ikke-kommer-seg-løs-fra-gjenstanden-forblir-den-beskrivelse-litteratur
Vi bør være forsiktige med å la oss blende av posisjoner. Det er mennesket som fyller rollen det kommer an på. -Harald V
vi-bør-være-forsiktige-med-å-oss-blende-av-posisjoner-det-er-mennesket-som-fyller-rollen-det-kommer-an-på
Mennesket kommer aldri til å fly. Ikke på tusen år. -Wilbur Wright
mennesket-kommer-aldri-til-å-fly-ikke-på-tusen-år
Mennesket kommer som en nybegynner til enhver ny livsalder. -Nicolas Chamfort
mennesket-kommer-som-nybegynner-til-enhver-ny-livsalder