Kunsten er den sannheten man har valgt.


kunsten-er-den-sannheten-man-har-valgt
alfred de vignykunstenerdensannhetenmanharvalgtkunsten erer denden sannhetensannheten manman harhar valgtkunsten er dener den sannhetenden sannheten mansannheten man harman har valgtkunsten er den sannhetener den sannheten manden sannheten man harsannheten man har valgtkunsten er den sannheten maner den sannheten man harden sannheten man har valgt

Man eier bare den tanken man har uttrykt og den sannheten men har kjempet seg til. -Livsvisdom
man-eier-bare-den-tanken-man-har-uttrykt-og-den-sannheten-men-har-kjempet-seg-til
I kveld er gatene fylt av kjærlighet. Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet, valgt å møte hat med samhold. -Tjueandre juli
i-kveld-er-gatene-fylt-av-kjærlighet-vi-har-valgt-å-besvare-grusomhet-med-nærhet-valgt-å-møte-hat-med-samhold
Magi vil si kunsten å gjøre hva naturen ikke kan, altså en umulig ting. Derfor har man også trodd på den til alle tider. -Voltaire
magi-vil-kunsten-å-gjøre-hva-naturen-ikke-kan-altså-umulig-ting-derfor-har-man-også-trodd-på-den-til-alle-tider
Man lykkeønsker ikke en lærer fordi han lærer andre at to og to er fire. Man lykkeønsker ham muligens fordi han har valgt en så vakker livsgjerning. -Lærer
man-lykkeønsker-ikke-lærer-fordi-han-lærer-andre-at-to-og-to-er-fire-man-lykkeønsker-ham-muligens-fordi-han-har-valgt-så-vakker-livsgjerning
Til hustru bør man velge en kvinne som man ville valgt til venn hvis hun hadde vært mann. -Kone
til-hustru-bør-man-velge-kvinne-som-man-ville-valgt-til-venn-hvis-hun-hadde-vært-mann
Når man er blitt så gammel som jeg og har tenkt så mye på døden, skulle man ikke tro at man ble litt fortrolig med tanken? Men sannheten er jo at jeg er blitt fortrolig med å leve... -Bjørg Vik
når-man-er-blitt-så-gammel-som-jeg-og-har-tenkt-så-mye-på-døden-skulle-man-ikke-tro-at-man-ble-litt-fortrolig-med-tanken-men-sannheten-er-jo-at