Kunsten er å dyrke sin egen hage, selv om naboen har bedre jord.


kunsten-er-å-dyrke-egen-hage-selv-om-naboen-har-bedre-jord
margot sandsmarkkunstenerdyrkeegenhageselvomnaboenharbedrejordkunsten erer åå dyrkedyrke sinsin egenegen hageselv omom naboennaboen harhar bedrebedre jordkunsten er åer å dyrkeå dyrke sindyrke sin egensin egen hageselv om naboenom naboen harnaboen har bedrehar bedre jordkunsten er å dyrkeer å dyrke sinå dyrke sin egendyrke sin egen hageselv om naboen harom naboen har bedrenaboen har bedre jordkunsten er å dyrke siner å dyrke sin egenå dyrke sin egen hageselv om naboen har bedreom naboen har bedre jord

Gled deg over rosen i din egen hage i stedet for å misunne naboen hans hundre. -Margot Sandsmark
gled-deg-over-rosen-i-din-egen-hage-i-stedet-for-å-misunne-naboen-hans-hundre
Brystene mine har en egen karriere. Jeg tror deres går bedre enn min egen. -Jennifer Love Hewitt
brystene-mine-har-egen-karriere-jeg-tror-deres-går-bedre-enn-min-egen
Det er bedre å leve av sin egen styrke enn av andres svakhet. -Ukjent
det-er-bedre-å-leve-av-egen-styrke-enn-av-andres-svakhet
Å ligge i din egen hage under et pæretre, male takrennen, leke med barna og gjøre ting som du har utsatt et helt år. Alt dette kan også være ferie. -Ferie
Å-ligge-i-din-egen-hage-under-et-pæretre-male-takrennen-leke-med-barna-og-gjøre-ting-som-du-har-utsatt-et-helt-år-alt-dette-kan-også-være