Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse.


kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
visdomkunstenværeviserkunstenvitehvaskaloversekunsten åå værevære visvis erer kunstenkunsten åå vitevite hvahva enen skalskal oversekunsten å væreå være visvære vis ervis er kunstener kunsten åkunsten å viteå vite hvavite hva enhva en skalen skal oversekunsten å være viså være vis ervære vis er kunstenvis er kunsten åer kunsten å vitekunsten å vite hvaå vite hva envite hva en skalhva en skal oversekunsten å være vis erå være vis er kunstenvære vis er kunsten åvis er kunsten å viteer kunsten å vite hvakunsten å vite hva enå vite hva en skalvite hva en skal overse

Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener. -Skrive
kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte
Å vite hvordan man oppmuntrer, er kunsten ved å lære fra seg. -Undervise
Å-vite-hvordan-man-oppmuntrer-er-kunsten-ved-å-lære-fra-seg
Etter min menging skal filosofien være et krydder, som i små doser tilsettes kunsten og livet. -Boris Pasternak
etter-min-menging-skal-filosofien-være-et-krydder-som-i-små-doser-tilsettes-kunsten-og-livet