Kunsten å være lykkelig består i å gjøre sine gleder enkle.


kunsten-å-være-lykkelig-består-i-å-gjøre-sine-gleder-enkle
lykkekunstenværelykkeligbestårgjøresineglederenklekunsten åå værevære lykkeliglykkelig bestårbestår iå gjøregjøre sinesine gledergleder enklekunsten å væreå være lykkeligvære lykkelig bestårlykkelig består ibestår i åi å gjøreå gjøre sinegjøre sine gledersine gleder enklekunsten å være lykkeligå være lykkelig bestårvære lykkelig består ilykkelig består i åbestår i å gjørei å gjøre sineå gjøre sine gledergjøre sine gleder enklekunsten å være lykkelig bestårå være lykkelig består ivære lykkelig består i ålykkelig består i å gjørebestår i å gjøre sinei å gjøre sine glederå gjøre sine gleder enkle

Den sanne lykke består i å kunne være lykkelig uten lykke. -Lykke
den-sanne-lykke-består-i-å-kunne-være-lykkelig-uten-lykke
Vi må gjøre noe for å være lykkelig. -Lykke
vi-må-gjøre-noe-for-å-være-lykkelig
Menneskene liker å telle sine bekymringer, men de teller ikke sine gleder. -Fjodor Dostojevskij
menneskene-liker-å-telle-sine-bekymringer-men-teller-ikke-sine-gleder
Vil du være lykkelig en dag, så drikk deg full. Vil du være lykkelig et år, så gift deg. Vil du være lykkelig resten av ditt liv, så få deg en hage. -Hage
vil-du-være-lykkelig-dag-så-drikk-deg-full-vil-du-være-lykkelig-et-år-så-gift-deg-vil-du-være-lykkelig-resten-av-ditt-liv-så-få-deg-hage
Å leve lykkelig til sine dagers ende kan man bare gjøre fra dag til dag. -Lykke
Å-leve-lykkelig-til-sine-dagers-ende-kan-man-bare-gjøre-fra-dag-til-dag
Livsvisdom består blant annet i kunsten å forkaste det uvesentlige. -Lin Yutang
livsvisdom-består-blant-annet-i-kunsten-å-forkaste-det-uvesentlige