Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener.


kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
skrivekunstenskriveerkunstenoppdagehvaduegentligmenerkunsten åå skriveskrive erer kunstenkunsten åå oppdageoppdage hvahva dudu egentligegentlig menerkunsten å skriveå skrive erskrive er kunstener kunsten åkunsten å oppdageå oppdage hvaoppdage hva duhva du egentligdu egentlig menerkunsten å skrive erå skrive er kunstenskrive er kunsten åer kunsten å oppdagekunsten å oppdage hvaå oppdage hva duoppdage hva du egentlighva du egentlig menerkunsten å skrive er kunstenå skrive er kunsten åskrive er kunsten å oppdageer kunsten å oppdage hvakunsten å oppdage hva duå oppdage hva du egentligoppdage hva du egentlig mener

Politikk er kunsten stadig å oppdage nye grunner til å skrive ut nye skatter. -Politikk
politikk-er-kunsten-stadig-å-oppdage-nye-grunner-til-å-skrive-ut-nye-skatter
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte
Litteratur er kunsten å skrive noe som vil bli lest to ganger; journalistikk er å skrive noe som umiddelbart vil bli oppfattet. -Journalist
litteratur-er-kunsten-å-skrive-noe-som-vil-bli-lest-to-ganger-journalistikk-er-å-skrive-noe-som-umiddelbart-vil-bli-oppfattet