Kunsten å leve må man fortsette å lære gjennom hele livet.


kunsten-å-leve-må-man-fortsette-å-lære-gjennom-hele-livet
lucius annæus senecakunstenlevemanfortsettelæregjennomhelelivetkunsten åå leveleve måmå manman fortsettefortsette åå lærelære gjennomgjennom helehele livetkunsten å leveå leve måleve må manmå man fortsetteman fortsette åfortsette å læreå lære gjennomlære gjennom helegjennom hele livetkunsten å leve måå leve må manleve må man fortsettemå man fortsette åman fortsette å lærefortsette å lære gjennomå lære gjennom helelære gjennom hele livetkunsten å leve må manå leve må man fortsetteleve må man fortsette åmå man fortsette å læreman fortsette å lære gjennomfortsette å lære gjennom heleå lære gjennom hele livet

Hele kunsten å lære seg å leve betyr å holde fast på latteren -Latter
hele-kunsten-å-lære-seg-å-leve-betyr-å-holde-fast-på-latteren
Å vite hvordan man oppmuntrer, er kunsten ved å lære fra seg. -Undervise
Å-vite-hvordan-man-oppmuntrer-er-kunsten-ved-å-lære-fra-seg
Den eneste garantien for at alle skal få fortsette å leve, er respekten for livet, respekten for våre medmennesker, og respekten for dem som er annerledes enn oss selv. -A. den Doolaard
den-eneste-garantien-for-at-alle-skal-få-fortsette-å-leve-er-respekten-for-livet-respekten-for-våre-medmennesker-og-respekten-for-dem-som-er
Barndomstiden for enhver har sine lyshøyder, som siden stråler gjennom hele livet. -Barndom
barndomstiden-for-enhver-har-sine-lyshøyder-som-siden-stråler-gjennom-hele-livet
Gjennom bøker kan man lære mennesker å kjenne uten å være tvunget til å også omgåes dem. -Hanns-Hermann Kersten
gjennom-bøker-kan-man-lære-mennesker-å-kjenne-uten-å-være-tvunget-til-å-også-omgå-dem
I vennskap som i kjærlighet er man ofte lykkeligere gjennom de ting man er uvitende om, enn gjennom dem man kjenner til. -Vennskap og kjærlighet
i-vennskap-som-i-kjærlighet-er-man-ofte-lykkeligere-gjennom-ting-man-er-uvitende-om-enn-gjennom-dem-man-kjenner-til