Kunsten å hvile ut er en del av arbeidets rutine.


kunsten-å-hvile-ut-er-del-av-arbeidets-rutine
john steinbeckkunstenhvileuterdelavarbeidetsrutinekunsten åå hvilehvile utut erer enen deldel avav arbeidetsarbeidets rutinekunsten å hvileå hvile uthvile ut erut er ener en delen del avdel av arbeidetsav arbeidets rutinekunsten å hvile utå hvile ut erhvile ut er enut er en deler en del aven del av arbeidetsdel av arbeidets rutinekunsten å hvile ut erå hvile ut er enhvile ut er en delut er en del aver en del av arbeidetsen del av arbeidets rutine

Å hvile på sine laurbær er like farlig som å hvile i snøen. Du slumrer inn og dør mens du sover. -Ludwig Wittgenstein
Å-hvile-på-sine-laurbær-er-like-farlig-som-å-hvile-i-snø-du-slumrer-inn-og-dør-mens-du-sover
Menn liker å hvile før de rydder, mens kvinner liker å hvile etter at de har ryddet. Sånn er det - og bare dét kan jo føre til skilsmisse. -Kvinner og menn
menn-liker-å-hvile-før-rydder-mens-kvinner-liker-å-hvile-etter-at-har-ryddet-sånn-er-det-og-bare-dét-kan-jo-føre-til-skilsmisse
Kunsten å være vis er kunsten å vite hva en skal overse. -Visdom
kunsten-å-være-vis-er-kunsten-å-vite-hva-skal-overse
Kunsten å skrive er kunsten å oppdage hva du egentlig mener. -Skrive
kunsten-å-skrive-er-kunsten-å-oppdage-hva-du-egentlig-mener
Stor er kunsten å begynne, men større er kunsten å avslutte. -Henry Wadsworth Longfellow
stor-er-kunsten-å-begynne-men-større-er-kunsten-å-avslutte