Kunst og kultur – det er hjertets sunne galskap.


kunst-og-kultur-det-er-hjertets-sunne-galskap
kunstkunstogkulturdeterhjertetssunnegalskapkunst ogog kulturkultur –– detdet erer hjertetshjertets sunnesunne galskapkunst og kulturog kultur –kultur – det– det erdet er hjertetser hjertets sunnehjertets sunne galskapkunst og kultur –og kultur – detkultur – det er– det er hjertetsdet er hjertets sunneer hjertets sunne galskapkunst og kultur – detog kultur – det erkultur – det er hjertets– det er hjertets sunnedet er hjertets sunne galskap

La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst
All kunst, litteratur og musikk blir produsert med ens hjerteblod. Kunst er hjerteblodet av et menneske. -Edvard Munch
all-kunst-litteratur-og-musikk-blir-produsert-med-ens-hjerteblod-kunst-er-hjerteblodet-av-et-menneske
All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst