Kunst har en fiende som kalles Uvitenhet.


kunst-har-fiende-som-kalles-uvitenhet
kunstkunstharfiendesomkallesuvitenhetkunst harhar enen fiendefiende somsom kalleskalles uvitenhetkunst har enhar en fiendeen fiende somfiende som kallessom kalles uvitenhetkunst har en fiendehar en fiende somen fiende som kallesfiende som kalles uvitenhetkunst har en fiende somhar en fiende som kallesen fiende som kalles uvitenhet

Det er verd å huske på at det er noe dypt barnslig i kunst. Den kan kalles en forsinket lek - dypt alvorlig som leken er det. -Kunst
det-er-verd-å-huske-på-at-det-er-noe-dypt-barnslig-i-kunst-den-kan-kalles-forsinket-lek-dypt-alvorlig-som-leken-er-det
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Uvitenhet! Uvitenhet! Hvor er du stor! -Uvitenhet
uvitenhet-uvitenhet-hvor-er-du-stor
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Angst har alltid vært svært livsbekreftende, og de mest livsdugelige menneskene i dag er kanskje de som kalles nevrotiske. -Elsa Gress
angst-har-alltid-vært-svært-livsbekreftende-og-mest-livsdugelige-menneskene-i-dag-er-kanskje-som-kalles-nevrotiske
Det er vanskelig å slåss mot en fiende som har forposter i ens eget hode. -Likestilling
det-er-vanskelig-å-slåss-mot-fiende-som-har-forposter-i-ens-eget-hode