Kunst er en løgn som får oss til å forstå sannheten.


kunst-er-løgn-som-får-oss-til-å-forstå-sannheten
pablo picassokunsterløgnsomfårosstilforståsannhetenkunst erer enen løgnløgn somsom fårfår ossoss tiltil åå forståforstå sannhetenkunst er ener en løgnen løgn somløgn som fårsom får ossfår oss tiloss til åtil å forståå forstå sannhetenkunst er en løgner en løgn somen løgn som fårløgn som får osssom får oss tilfår oss til åoss til å forståtil å forstå sannhetenkunst er en løgn somer en løgn som fåren løgn som får ossløgn som får oss tilsom får oss til åfår oss til å forståoss til å forstå sannheten

Alle lidenskaper får oss til å begå feiltrinn, men kjærligheten får oss til å gjøre de latterligste. -François de La Rochefoucauld
alle-lidenskaper-får-oss-til-å-begå-feiltrinn-men-kjærligheten-får-oss-til-å-gjøre-latterligste
Sannheten om andre synes oss mer enkel enn sannheten om oss selv. -Sannhet
sannheten-om-andre-synes-oss-mer-enkel-enn-sannheten-om-oss-selv
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Den største løgn er sannheten som blir fortiet. -Herbjørg Wassmo
den-største-løgn-er-sannheten-som-blir-fortiet
Man skal være klok for å håndtere en løgn. En tosk bør heller holde seg til sannheten. -Norman Douglas
man-skal-være-klok-for-å-håndtere-løgn-en-tosk-bør-heller-holde-seg-til-sannheten
En god løgn kan fare fra Konstantinopel til Bagdad mens sannheten leter etter sine sandaler. -Løgn
en-god-løgn-kan-fare-fra-konstantinopel-til-bagdad-mens-sannheten-leter-etter-sine-sandaler