Kunst er ikke nødvendigvis opprør.


kunst-er-ikke-nødvendigvis-opprør
kunstkunsterikkenødvendigvisopprørkunst erer ikkeikke nødvendigvisnødvendigvis opprørkunst er ikkeer ikke nødvendigvisikke nødvendigvis opprørkunst er ikke nødvendigviser ikke nødvendigvis opprørkunst er ikke nødvendigvis opprør

All kunst av betydning bærer opprør i seg. Til og med et opprør mot seg selv. -Vibeke Løkkeberg
all-kunst-av-betydning-bærer-opprør-i-seg-til-og-med-et-opprør-mot-seg-selv
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Hat, den mest bekvemme form for opprør. -Rudolf Rolfs
hat-den-mest-bekvemme-form-for-opprør
Politikk er ikke bare det muliges kunst. Det bør også være det umuliges kunst. -Politikk
politikk-er-ikke-bare-det-muliges-kunst-det-bør-også-være-det-umuliges-kunst